قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس
    محصول قیمت تعداد جمع کل

جمع کل سبد خرید

جمع اقلام سبد تومان0
جمع کل تومان0
×

فروشگاه اینترنتی وردسا

خرید اینترنتی مطمئن

سبد خرید شما سبد خرید به روز شد
09361633010
09359482324

آستین رگلان و نکات مهم آن در خیاطی خانم عمرانی

آستین رگلان و یادگیری نکات مهم آن با خرید آموزش خیاطی

بعد از کشیدن الگوی بالا تنه جلو و پشت. موقع کشیدن کنفورماسیون می‌رسد برای اینکه از اندازه کنفرماسیونی که داریم مطمئن باشیم. بالا تنه جلو و پشت را با همدیگر جمع کرده جواب به دست آمده را تقسیم بر ۲ می‌کنیم جواب به دست آمده این ۲/۱ را تقسیم بر ۳ می‌کنیم. حال ۲/۱ و ۳/۱ را با هم جمع کرده اندازه کنفرماسیون به دست می‌آید.

در روی الگوی بالا تنه پنس سرشانه را کاملا بسته سرشانه و کارور را مجددا تا کرده حال کنفرماسیون را روی الگو بدین ترتیب پیاده می‌کنیم.
۶/۱ دور گردن به اضافه ۱ را از گودی گردن در خط سرشانه بیرون قرار داده متر را به صورت اریب تا خط پهلوی اصلی حرکت داده طولی که کنفرماسیون روی خط پهلوی اصلی بیفتد. اندازه کنفرماسیون را روی پهلو علامت زده را به پیش بزرگ جلو وصل می‌کنیم. اگر این علامت روی خط کمر با زیر خط کمر قرار گرفت الگو بدون کنفرماسیون می‌باشد. ولی اگر بالای خط کمر بود کنفرماسیون دارد بعد از کشیدن کنفرماسیون و بستن پنس کنفرماسیون از خط کمر جلو روی خط پهلو به اندازه پهلوی پشت بالا می‌رویم حال الگو را بدین ترتیب الگوی پشت از خط سرشانه جلو در فاصله حلقه ۵/ سانت بالا رفته علامت می‌زنیم.تمامی این موارد به صوتر کامل در مجموعه آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی توضیح داده شده است.

 

اشل را به اندازه ۲/۱ دور بازو به اضافه ۳ الی ۴ را طوری قرار می‌دهیم که جواب به دست آمده از انتهای لوزی را در داخل الگوی بالا تنه قرار دارد بگذارد و این زاویه قائمه را از خط سرشانه به اندازه قد آستین طوری می‌کشیم که از گوشه این زاویه بگذرد قد آستین را کاملا به اندازه بلندی قد آستین می‌کشیم به اندازه گشادی مچ از بلندی آستین پایین آمده بعد از گشادی لبه آستین یک خط مایل به لوزی وصل می‌کنیم حال از انتهای ۵ سانت الگو را قیچی می‌کنیم. تا سرشانه به خط سینه در روی الگو ۵ الی ۷ سانت اوزمان می‌دهیم حال هلالی کیمونو را طراحی به دلخواه کرده بدین ترتیب الگوی پشت هم کیمونو شده است. همین الگو را روی الگوی پشت از قسمت گودی گردن و باسن بزرگ روی هم قرار داده و آستین جلو را برای پشت رولت می‌کنیم.

سینه برجسته‌تر

همان طور که قبلا گفتیم وقتی اندامی ایراد دارد و در بعضی جاها برجسته تر است آن قسمت را با دقت یادداشت کرده و حالا مانند شکل که سینه برجسته تر است و فضا می‌دهیم تا ایراد اندام برطرف شود و لباس زیباتر جلوه کنند.
سینه برجسته‌تر از معمول الگو را از پنس سرشانه کاملا قیچی کرده خط کمر و یا تا باسن بزرگ در ناحیه خط سینه به تکه الگوی که حلقه روی آن پیاده شده ۲ سانت اضافه می‌کنیم. این ۲ سانت را به تدریج از خط سرشانه به صفر رساند. و از پایین هم در خط کمر به صفر می‌رسانیم. حال الگوی وسط جلو را کنار الگوی ترمیم شده می‌چسبانیم.

تاژ و یا گوژپشت
اگر اختلاف بالا تنه جلو و پشت بیشتر از ۷ سانت بود تا ۷ سانت را از خط وسط پشت بالا رفته و مابقی اختلاف را خط کارور پشت را تا خط حلقه قیچی کرده توسط فضایی که ایجاد می‌شود. و تاژ را از بین می‌بریم اگر اختلاف تاژ بیشتر از ۲ سانت باشد ما بین کارور تا سینه را نصف کرده مجددا قیچی می‌کنیم- و مابقی اختلاف و تاژ را با ۱ سانت فضای دوم از بین می‌بریم.

الگوی باسن برجسته و رعایت نکات دوخت در آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی

برای رفع کیست لباس در خط وسط نسبت از خط باسن بزرگ ۱ سانت خارج شده این ۱ سانت را برای لباس‌های آزاد به صورت اریب به خط گردن وصل می‌کنیم و برای لباس‌های کرستی از خط کمر ۵/۰ سانت خارج شده ۱ سانت را به ۵/۰ سانت خط کمر وصل می کنیم. پنس بزرگ پشت را کاملا از وسط قیچی کرده و در ناحیه باسن بزرگ بین ۲ خط پنس ۱ سانت فضا ایجاد می کنیم. و پنس جدید را می‌کشیم بدین ترتیب الگو در ناحیه پشت آزادتر می‌شود.

طرز کشیدن الگوی کیمونو

بعد از کشیدن الگوی اولیه و کنترل سرشانه الگوی آماده کیمنو شدن می‌باشد. خط جلو و پشت را کاملا در ناحیه حلقه و باسن بزرگ کنار همدیگر قرار داده می‌چسبانیم. فاصله بین سرشانه جلو و پشت را نصف کرده. یک خط عمود تا باسن بزرگ می‌کشیم امکان دارد این خط عمود روی خط اصلی می‌باشد امکان دارد از جلو کم شد به پشت اضافه شود. و یا از پشت کم شده به جلو اضافه شود بعد از کشیدن پهلوی اصلی در قسمت حلقه این خط عمود را با یک خط افقی کاملا قطع می کنیم. از سرشانه پشت به صورت اریب تا محل قطع خط عمود و افقی را سانت زده مقدار به دست آمده را یادداشت می‌کنیم. همین کار را نیز در سرشانه جلو انجام می‌دهیم. اگر این دو اندازه مساوی بود که پهلو را از خط جدید قیچی می کنیم. ولی اگر یک حلقه کوتاه، بالا رفته و از حلقه بلند پایین می‌آییم. خط سرشانه‌ای جدید را کشیده الگو را آماده کیمنو کردن می‌کنیم (و در قسمت زیر حلقه الگو را فضا می‌دهیم)

آستین اولیه (آستین با متد دیگر) و روش های دوخت را در سایت آموزش خیاطی خانم عمرانی فرا بگیرید.

برای کشیدن الگوی آستین ۲/۱ دور بازو + ۳ الی ۴ سانتیمتر کادر به اندازه قد آستین بنابراین کادری به طور قد آستین و به عرض ۲/۱ به اضافه شده ۱ الی ۳ سانت. کادر را نصف کرده خط راس آستین را می‌کشیم از خط بالای کادر که به عنوان خط بالای حلقه می‌باشد به اندازه نصف کادر پایین می‌آییم و خط پایین حلقه را می‌کشیم. سمت راست کادر خط بالای حلقه و پایین حلقه را نصف کرده علامت می زنیم سمت چپ کادر را از خط بالای حلقه ۱ سانت پایین می‌آییم. از خط راس در خط بالای حلقه ۱۰/۱ بالا رفته یک خط اریب به سمت راست کادر به ما بین خط پایین حلقه و بالای حلقه وصل می‌کنیم و این خط را به ۱۰/۱ دور بازو که از خط پایین حلقه پایین رفته بودیم وصل می کنیم.

همیچنین در سمت چپ کادر این کار را انجام می‌دهیم. هر کدام از این خط‌های مایل را به ۳ قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. از یک سوم‌هایی که به خط راس نزدیک است در بالای حلقه در سمت راست کادر ۵/۱ بالای می‌رویم در سمت چپ ۱ سانت بالا می رویم. از یک سوم‌هایی کادر به خط راس در زیر حلقه نزدیک می‌باشد در سمت راست کادر ۵/۱ و در سمت چپ ۵/۰٫ حال این علامت ها را به فرم هلال از سمت راست کادر از خط‌های راس به ما بین پایین حلقه و بالای حلقه وصل می‌کنیم. در سمت چپ هم هلالی‌ها را از خط راس‌ها به ۱ سانت که از خط بالای حلقه پایین امده بودیم وصل می‌کنیم.

مچ از قسمت مچ آستین ۴/۱ دور مچ + ۴ الی ۵ شده را از خط راس و به سمت راست و چپ کادر حرکت کرده و علامت می‌زنیم این علامت‌ها را به خط پایین حلقه با خط کش وصل می‌کنیم. از خط مچ روی ۴/۱های مچ در سمت راست کادر ۱ سانت بالا رفته و در سمت چپ کادر ۱ سانت پایین می‌آییم. خط‌های اریب مچ را تا کرده خط اریب مچ جدید خط راس و هلالی حلقه پایین را رولت می‌کنیم.

آستین برای بازوهای چاق به روش آموزش خیاطی آسان

از خط راس آستین ۵ سانت پایین از خط حلقه را قیچی کرده و خط پایین حلقه را به صورت افقی تا دم حلقه قیچی می‌کنیم. در انتهای حلقه کادر آستین را تا می‌اندازیم تا فضایی به نسبت بازوی چاق ایجاد شود به مقداری را کاغذ را در انتهای حلقه تا کرده‌ایم به خط راس در بالای آستین فضا می‌دهیم به این ترتیب تنگی روی بازو را از بین می‌بریم.

 

مدل شماره ۱ کت (ژورنال) به صورت کامل در سی دی آموزش خیاطی خانم عمرانی

یقه انگلیسی دوبل و دراپه در باسن کوچک. الگوی پاترول را بعد از اینکه کنترل و تبدیل به لباس روی تکه کاغذی چسبانده از خط وسط جلو ۶ الی ۸ سانت خارج شده از خط باسن بزرگ ۱۵ الی ۲۰ سانت پایین آمده حال از گوشه گردن خط شکست یقه را به ۶ الی ۸ سانت سجاف در باسن کوچک وصل می‌کنیم.
خط پایین یقه را تا محل تقاطع سینه طراحی می‌کنمی هفتی یقه را به صورت اریب به سمت شکست یقه ادامه می‌دهیم تا ۵/۰ الی ۱ سانت مانده به کارور از انتهای هفت یقه انگلیسی بالا را نیز به صورت اریب رو به سمت حلقه طوری طراحی می‌کنیم، که فقط کارور وصل شود. از انتهای هفتی بالا یک خط صاف به سرشانه وصل می‌کنیم خط شکست یقه را تا کرده طراحی انگلیسی را رولت می‌کنیم. در لبه کت از انتهای خط شکست یقه لبه کت را به فرم هلالی تا ۱۵ الی ۲۰ سانت که به خط پهلو اضافه کرده را طراحی می‌کنیم.

حال سجاف یقه انگلیسی را رولت کرده بعد از رولت سجاف پنس‌های را جلو را کاملا با چسب می بندیم هم پنس بزرگ هم پنس کوچک از انتهای شکست یقه با فاصله‌های ۳ میلی متری تا ۵/۰ سانتیمتر با یک خط هلال به محل تقاطع پنس سینه و کمر وصل می‌کنیم. یک خط هلال دیگر به پنس بزرگ جلو ما بین سینه و کمر وصل می‌کنیم. و یک خط هلال دیگر به انتهای پنس کوچک در بالا تنه وصل می‌کنیم. مجددا یک خط به فرم هلال در پایین خط کمر به انتهای پنس کوچک و خط دوم به انتهای پنس بزرگ که این خط را امتداد می‌دهیم تا ۳ الی ۴ سانت پهلو و خط دیگر را طوری طراحی می کنیم که به انتهای خط باسن بزرگ در پهلو قطع شود این خطوط را قیچی کرده روی پارچه فضای کمی می‌دهیم تقریبا از ۲ سانت تا ۴ سانت پشت این لباس ساده و پنس‌های کمر و سینه دوخته می‌شود و پایین ۱۵ الی ۲۰ سانت اضافه می‌شود.

 

 

 

خرید آموزش خیاطی سیما عمرانی ,آموزش خیاطی مبتدی خیاطی خانم عمرانی ,خرید پستی آموزش خیاطی خانم عمرانی , کتاب آموزش خیاطی

 

 

پاسخی بگذارید