قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس
    محصول قیمت تعداد جمع کل

جمع کل سبد خرید

جمع اقلام سبد تومان0
جمع کل تومان0
×

فروشگاه اینترنتی وردسا

خرید اینترنتی مطمئن

سبد خرید شما سبد خرید به روز شد
09361633010
09359482324

یقه انگلیسی (کت) به روش آموزش خیاطی سیما عمرانی

یقه انگلیسی (کت) به روش آموزش خیاطی سیما عمرانی

الگوی تبدیل به کت و کنترل شده را ۵/۲ الی ۳ سانت برای دکمه به جلو اضافه نموده محل اولین دکمه را ما بین سینه و کمر حداکثر تا کمر علامت زده و به گوشه گردن وصل می کنیم به امتداد خط مایل با اندازه هلالی جدید یقه پشت با اضافه ۵/۰ سانت بالا رفته و زاویه کاغذ را رسم می‌کنیم پهنای یقه ۷ الی ۸ سانت از گودی گردن روی ۳ سانت دکمه به مقداری پایین آمد. پس خطی افقی حدود ۳ الی ۴ سانت رسم کرده از روی ۴ سانت خطی اریب حدود ۳ الی ۴ سانت به طرف راست به طوری که فاصله دو خط حدود ۲ سانت باشد و از ۴ سانت دوم با خط کش به بالای یقه وصل می‌کنیم. اطراف یقه را قیچی کرده اوزمان‌های پشت یقه را مانند همیشه و یقه دو تکه قیچی می‌کنیم.

کادر آستین کت (قسمت رو) با استفاده از روش آموزش خیاطی بدون الگو

ابتدا عرض کادر را به اندازه ۲/۱ دور بازو با اضافه ۳ الی ۴ سانت رسم می‌کنیم به طوری که مستقیم تا پایین ادامه دهیم عرض کادر را نصف کرده خط وسط کادر را تا پایین ادامه می‌دهیم و ۲ مربع در قسمت بالا مثل همیشه رسم می‌کنیم خط الف را نصف از نقطه ب هم ۲ سانت پایین آمده خطوط را مانند همیشه علامت می‌زنیم از انتهای حلقه آستین به اندازه‌ای که از انتهای کت علامت زده پایین آمده نقطه ر علامت می‌گذاریم از نقطه ر به طور مستقیم به اندازه طول حلقه تا حدود ۳ سانت به طرف بالا رفته نقطه ز علامت می‌گذاریم و یا انتهای حلقه را بیشتر از معمول پایین آمده بالای آستین را هم بیشتر از حد معمول بالا می‌رویم و حالت لوزی خطوط را به هم وصل می کنیم هلالی‌ها را هم مانند همیشه رسم می‌کنیم .تمامی این موارد را می توانید در فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانواده به خوبی و به صورت کامنل یاد بگیرید.

سپس از نقطه ز قد استین را تا آرنج و تا مچ رسم می‌کنیم خطوط افقی آرنج و مچ را می‌کشیم. از سمت راست آرنج ۲ سانت بالا رفته به شکل اریب آرنج جدید را به سمت چپ وصل می‌کنیم از سمت راست مچ هم ۲ سانت بالا رفته به شک لاریب به سمت چپ مچ جدید را رسم می‌کنیم از روی ۲ سانت آرنج ۲ سانت دیگر به طرف چپ علامت زده به شکل اریب به ۲ سانت مچ و به نقطه ک وصل می‌کنیم. خط وسط مچ را تا سمت چپ کادر اندازه گرفته نصف می‌کنیم. نقطه ک علامت می‌گذاریم از نقطه ک به شکل اریب به آرنج سمت چپ وصل می‌کنیم.

تکه زیر آستین (کت) و توضیحات تصویری در مجموعه فیلم آموزش خیاطی

برای تکه زیر آستین از خط مچ روی ۲ سانت ۵/۲ الی ۲ سانت داخل شده ۵/۲ الی ۳ سانت دیگر داخل شده خطوط را به شکل نقطه چین به هم وصل می‌کنیم. از خط آرنج خط نقطه چین را به طرف بالا ادامه داده به طوری که از خط مایل سمت راست تا خط نقطه چین از آرنج سمت چپ ۵/۲ الی ۳ سانت باشد. از نقطه ق ۲ تا ۵/۲ به طرف راست علامت زده ۵/۲ الی ۳ سانت داخل شده به شکل نقطه چین را هم به هم وصل می‌کنیم و خط نقطه چین را از آرنج به طور مستقیم به طرف بالا ادامه می‌دهیم. کاغذی زیر الگو سنجاق نموده خطوط نقطه چین را سرتاسر رولت کرده. خطوط پایین آن را رولت می‌کنمی. برای تکه روی آستین خطوط قبل از نقطه چین را تا می زنیم و خطوط نقطه چین و خطوط باقیمانده قبلی را در هر دوط رف رولت می‌کنیم. سپس دور آستین را اندازه گرفته با دور حلقه کت مقایسه کرده آستین ۳ الی ۴ سانت بیشتر از حلقه کت باشد.

طرز دوخت یقه کت به روش فیلم آموزش خیاطی سیما عمرانی

طرز دوخت یقه لباس یقه و بالای یقه انگلیسی را کاملا چرخ کرده آن زاپاس‌های چیده یقه را روی کار برگردانده کوک کرده اتو می‌کشیم. حال وسط یقه را با یک چرت کوچک مشخص می‌کنیم و روی خود کت هم وسط یقه را با یک چرت کوچک مشخص می‌کنیم. حال یقه قسمتی که بدون لایی است از سمت آستری کت به دور تا دور یقه کت کوک کرده چرخ می‌کنیم. زاپاس‌های اضافی را چیده لایی را به روی کار برگردانده پسدوزی می‌کنیم. حال کت آماده وصل آستین می‌باشد. طرز دوخت آستین

طرز دوخت آستین

درزهای تو گود روی آستین را به درزهای تو گود زیر آستین چرخ می‌کنیم. درزهای برآمده روی آستین را به قسمت درزهای بر آمده زیر آستین وصل می‌کنیم. بعد از چرخ کاری آستین آستری آستین را نیز مانند آستین چرخ می‌کنیم. کاملا اتوکشی کرده برای پسدوز یقه آستین کت لایی می‌بریم بر عرض ۷ سانتیمتر و به طول گشادی لبه آستین به اضافه ۲ سانتیمتر لایی را از سمتی که بدون مایع چسب است از بالای کوکش ل لبه آستین به دور تا دور آستین کوک کرده زاپاس آستین را به روی لائی تا کرده به لائی زیگزاگ می‌کنمی اضافات لائی را از بالای زیگزاگ‌ها قیچی می‌کنیم. لبه آستین را کاملا اتوکشی می‌کنیم. تا لائی به زاپاس لبه آستین بچسبد برای آسترکشی آستین درزهای تو گود آستری را به درزها تو گود آستین سنجاق کرده و درزهای برآمده آستین را به درز زیر آمده استری سنجاق می‌کنیم حال از کوک شل حلقه ۵/۰ سانتیمتر پایین آمده آستین را به آستری کوک می‌کنیم. در لبه آستین لبه آستری را طوری تو قرار می‌دهیم که زیگزاگ لبه آستین را بپوشاند و نسبت به آستین ۲ سانت گشادتر باشد. حال آستری را به دور تا دور لبه آستین پسدوزی می‌کنیم. دو رج چرخکاری و آستین را بدون اینکه آستری آستین داخل چرخ قرار بگیرد. روی آستین می‌زنیم. حال آستین آماده وصل به کت می‌باشد.

 

 

خیاطی سیما عمرانی , آموزش خیاطی خانم عمرانی , خرید اینترنتی خانم عمرانی , کتاب خیاطی خانم عمرانی

 

 

 

 

پاسخی بگذارید