قوانین

کلیه کالا ها و خدمات ارائه شده در فروشگاه وردسا بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران است